ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

       
2019-2020
              
         

BÀSQUET

Aquest curs l’activitat de BÀSQUET torna ha estar homologada per l’Ajuntament de Barcelona i les famílies podran demanar una subvenció. La homologació s’ha fet en col·laboració amb Mèsqesport

Aquesta activitat esta subvencionada per infants i adolescents de 8 a 17 anys de forma general i fins als 19 anys presentant certificat de discapacitat.

Tenim 4 opcions per la pràctica del basquet:

No Federat

* 1 dia a la setmana dimarts o dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 35,00€ mensuals
* 2 dies a la setmana dimarts i dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 55,00€ mensuals

Federat

* 1 dia a la setmana dimarts o dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 47,30€ mensuals
* 2 dies a la setmana dimarts i dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 67,30€ mensuals

(dins el preu mensual està inclosa la fitxa federativa de la competició de bàsquet ACELL)


IOGA ADAPTAT

 Dilluns de 16,45 a 17,45 h a l’escola REL  35,00€ mensuals 

 Es requereix un mínim de 8 participants per realitzar l'activitat.
L'activitat la duen a terme dues professores de Yoga Meddy  https://yogameddy.com/

Objectius
Programa d'acord amb el Moviment Corporal complet que es basa en els beneficis del Hatha Ioga. L’ objectiu és asserenar el sistema nerviós (relaxació i quietud mental) augmentar la confiança, millorar les habilitats socials i conductuals i desenvolupar la concentració i la coordinació motora dels nens. Tot això els ajuda a veure la vida des d'una altra perspectiva i que se sentin plens tal com són.

Beneficis/Resultats
Segons diversos estudis realitzats, els nens amb necessitats especials que participen en classes de Ioga, experimenten notables canvis enfront d'aquells que no ho fan:

✓ Tendeixen a comportar-se millor. ✓ Es redueix el comportament agressiu i la hiperactivitat.
✓ Es redueix l'aïllament social ✓ Es relaxa el sistema nerviós

Sabem que l'ansietat alimenta molts comportaments negatius, per la qual cosa aquest programa de Ioga Adaptat els dóna una estratègia per bregar amb ells, els ajuda a estar en calma, centrats i llests per aprendre i viure més tranquils.

Organització Sessions
La dinàmica de les classes parteix d'una base de joc en el qual l'alumne participa i fomenta la seva interacció i la seva motivació. Cada alumne participa des del seu propi comportament en aquesta dinàmica de “autoestimulació”.

Els aspectes que es practicaran durant cada classe seran: a) Exercicis de Respiració, b) Tècniques d'Estirament, c) Postures bàsiques de Ioga Adaptades, d) Relaxació.

Una Sessió Bàsica seria:

1) Exercicis bàsics de respiració nasal.
2) Relaxació durant 5 minuts.
3) Estirament i exercicis de coordinació i equilibri.
4) Postures Bàsiques de Ioga Adaptat.
5) Es fomenta la comunicació verbal entre alumnes.
6) Treball en parelles.
7) Relaxació Final