ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

                                  

BÀSQUET

Aquest curs l’activitat de BÀSQUET torna ha estar homologada per l’Ajuntament de Barcelona i les famílies podran demanar una subvenció. La homologació s’ha fet en col·laboració amb Mèsqesport

Aquesta activitat esta subvencionada per infants i adolescents de 8 a 17 anys de forma general i fins als 19 anys presentant certificat de discapacitat.

Tenim 4 opcions per la pràctica del basquet:

No Federat

* 1 dia a la setmana dimarts o dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 35,00€ mensuals
* 2 dies a la setmana dimarts i dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 55,00€ mensuals

Federat

* 1 dia a la setmana dimarts o dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 47,30€ mensuals
* 2 dies a la setmana dimarts i dijous 17 a 18,30h al Pavelló Trèvol 67,30€ mensuals

(dins el preu mensual està inclosa la fitxa federativa de la competició de bàsquet ACELL)
MÚSICA i CANT CORAL

 Dilluns de 16,45 a 18,15 h a l’escola REL  35,00 €mensuals 

 Es requereix un mínim de 8 participants per realitzar l'activitat.

Definició

La música i el cant són elements que ens ajuden a descobrir i tenir contacte d’una forma diferent amb el món que ens envolta. De igual forma ens porta a desenvolupar la percepció auditiva, a comunicar-nos i socialitzar-nos, a fer servir la imaginació i desenvolupar la creativitat. El cant és l’exercici expressar i entendre el que volen dir les paraules i la música més enllà del seu significat i també una font inesgotable de plaer i diversió. Així doncs, partint de les audicions i el cant de peces musicals, intentarem que els nois i noies explorin la seva veu i els sentiments i sensacions que neixen d’ella.
Per altra banda, es treballaran conceptes propis del llenguatge musical i s’introduiran aspectes relacionats amb la propiocepció i d’utilització de la veu com a eina d’expressió i autoconeixença.

“La presència de la música a l’educació, l l’hem d’entendre com un objecte de coneixement, com una finestra oberta a la percepció, com un estímul per a la producció creativa, com un mitjà d’expressió, de comunicació i com una font de sensibilització personal.”


Objectius

o Conèixer i reconèixer la veu com a eina d’expressió pròpia i única
o Conèixer “la maquinària” que es posa en funcionament amb el cant
  • Productors de l’aire
  • Conductes
  • Ressonadors
  • Projectors 

o Treballar la respiració per al cant i la relaxació
o Treballar el control postural
o Treballar la vesant lúdica del cant i l’escolta
o Explorar el cant coral a una i dues veus
o Apropar els alumnes al coneixement i execució bàsica de diferents instruments de percussió i corda

Organització Sessions

El taller es durà a terme en sessions d’ 1 hora i 30 minuts amb un descans de 5 minuts un cop per setmana. Aquesta temporalització es traduirà en tres blocs de treball ben definits:
  • Bloc 1: Es treballaran els conceptes i tècniques relaciones amb la propiocepció l’expressió corporal i la veu i l’expressió de la mateixa.
  • Bloc 2: S’aplicaran els conceptes treballats de manera individual a través de la interpretació de petites peces musicals on hi apareguin de manera evident i on puguin ser reconeguts pels nois i noies.
  • Bloc 3: S’interpretarà un repertori definit de cançons on els nois i noies puguin desenvolupar el cant coral a una i dues veus.