PARTICIPACIÓ DE PARES I MARES

Decàleg per a pares i mares en la participació en el funcionament del centre educatiu

  1. Entenem que l’escola és la institució encarregada de l’aprenentatge acadèmic, un lloc on el nostre fill ha d’aprendre a relacionar-se i a interactuar de manera positiva amb els altres.
  2. Hem compartit a casa els continguts de la carta de compromís educatiu i l’hem retornat signada al centre educatiu.
  3. Tenim coneixement del funcionament del centre i dels projectes que s’hi desenvolupen.
  4. Assistim a les reunions convocades per l’escola o per l’institut.
  5. Mantenim contacte regular amb l’escola i amb el tutor o tutora.
  6. Compartim amb el tutor el seguiment dels nostres fills, ens posem d’acord per actuar de manera coherent família i escola i donem suport a les mesures que aquesta determina.
  7. Participem en l'elecció dels nostres representants en les eleccions del consell escolar del centre i ens informem sobre les decisions que s'hi prenen. Coneixem els representants de mares i pares i les seves funcions.
  8. Formem part de l’AMPA de l’escola o de l’institut i hi participem de manera activa.
  9. Sempre que és possible, ens oferim a l’escola o a l’institut de manera voluntària per col·laborar amb tot el que calgui.
  10. Participem en la formació de mares i pares que es fa en el centre educatiu. La formació ens ofereix eines per educar millor.