Notícies

Mapa de serveis i recursos de Salut Mental per a la ciutadania de Barcelona
Guia Dincat: Canvis en les lleis relacionades amb el suport a l’exercici de la capacitat jurídica que són d’aplicació a Catalunya (Nov 2021)En els següents enllaços es pot accedir a els documents que Dincat ha elaborat per facilitar la comprensió dels canvis en les lleis relacionades amb el suport a l’exercici de la capacitat jurídica que són d’aplicació a Catalunya:

  • Guia per entendre les noves lleis sobre capacitat jurídica, adaptat en Lectura fàcil pel servei d’accessibilitat de la Cooperativa TEB:
català
castellano


  • Guia per facilitar la comprensió dels canvis en les lleis relacionades amb el suport a l’exercici de la capacitat jurídica que són d’aplicació a Catalunya:
català
castellanoCentre Jove d'Atenció a les Sexualitats (CJAS)

Breu descripció: 
Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS) és un servei d’atenció específica als adolescents i joves i sempre GRATUïT, CONFIDENCIAL I PRESERVANT LA MÀXIMA ANONIMITAT POSSIBLE.

L’objectiu fonamental del servei, basat en els Drets Sexuals i Reproductius i la seva defensa, és el d’atendre i acompanyar els joves i el seu entorn, en el procés de creixement per afavorir la vivència d’una sexualitat positiva i responsable

L’atenció, des d’una visió global i pluridisciplinària de la salut, s’ofereix a nois i noies fins a 30 anys.
S’atenen les demandes i consultes fetes personalment, ja sigui de manera presencial, per telèfon, whatsapp o e-mail.


Guia La Salut Sexual

En aquest Enllaç podeu consultar la Guia "La Salut Sexual: Claves para disfrutar de unos hábitos sexuales sanos y placenteros", elaborada per Gemma Deulofeu i editada per Dincat


Hàbits alimentaris: Claus per a una nutrició saludable per a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual”.

En aquest Enllaç, podeu consultar la Guia “Hàbits alimentaris: Claus per a una nutrició saludable per a famílies i persones amb discapacitat intel·lectual” elaborada per Dincat Federació. L’objectiu d'aquesta guia es reduir la prevalença de l’obesitat i el sobrepès dins del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual.Guia de Recursos en Lectura Fàcil - Dincat

En aquest Enllaç, podeu consultar Guia de Recursos i Serveis per a Famílies de persones amb discapacitat intel·lectual elaborada pels professionals de Dincat. L’objectiu d’aquesta guia és orientar a les famílies de Catalunya que tenen un familiar amb did .DNI I PASSAPORT


Des de l'1 gener 2016 les famílies nombroses quedin exemptes del pagament de les taxes per a l'expedició del DNI i el passaport.


http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/tasas/dni
http://www.interior.gob.es/ca/web/servicios-al-ciudadano/tasas/pasaporte
CUIDA'M

La targeta sanitària "Cuida'm", només cal sol·licitar-la al metge de cap ​çalera i ell mateix la gestiona. s'eviten les esperes en els centres sanitaris per a les persones amb certificat de disminució.

http://catsalut.gencat.cat/ca/proveidors-professionals/tsi-cuidam/