ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

       
                   

BÀSQUET

Aquest curs l’activitat de BÀSQUET torna ha estar homologada per l’Ajuntament de Barcelona i les famílies podran demanar una subvenció. La homologació s’ha fet en col·laboració amb Mèsqesport

Aquesta activitat esta subvencionada per infants i adolescents de 8 a 17 anys de forma general i fins als 19 anys presentant certificat de discapacitat.

Tenim vàries opcions per la pràctica del bàsquet  (els entrenaments és fan al Pavelló Trèvol):


 No Federat

  • 1 dia a la setmana dimart, dimecres o dijous 40,00€ mensuals
  • 2 dies a la setmana dimarts i dimecres 65,00€ mensuals
  • 2 dies a la setmana dimecres i dijous  65,00€ mensuals

 Per a les noves incorporacions solament hi ha disponibilitat per a un dia Dimecres o dos dies Dimecres i Dijous .

 

Federat (*)

  •  2 dies a la setmana ATTACK dimarts i divendres 80,00€ mensuals
  • 2 dies a la setmana SHOOTERS dimarts i divendres 80,00€ mensuals

Dins del preu mensual està inclosa la fitxa federativa de la competició de básquet (ACELL) que té una lleugera pujada a conseqüència dels increments de les tarifes de ACELL.


(*) La decisió de federar-se es pren en conjunt amb les entrenadores i cada participant ja coneix en què equip estarà inclòs la temporada 2023-24


HORARIS

 Dimarts: 16:45h a 18:15h

Dimecres: 16:45 a 18:00h

Dijous i Divendres: 17h a 18:30h


Matrícula:
Per a poder inscriure's en la Secció Esportiva de l'AMPA de l'Escola Rel es cobrarà una matrícula anual de 20€ que estarà exempta per a aquells participants que estiguen associats a l'AMPA per considerar-se que ja està dins de la quota d'associat.


IOGA ADAPTAT

 Dilluns de 16,45 a 17,45 h a l’escola REL  40,00€ mensuals 

 Es requereix un mínim de 8 participants per realitzar l'activitat.
L'activitat la duen a terme dues professores de Yoga Meddy  https://yogameddy.com/

Objectius
Programa d'acord amb el Moviment Corporal complet que es basa en els beneficis del Hatha Ioga. L’ objectiu és asserenar el sistema nerviós (relaxació i quietud mental) augmentar la confiança, millorar les habilitats socials i conductuals i desenvolupar la concentració i la coordinació motora dels nens. Tot això els ajuda a veure la vida des d'una altra perspectiva i que se sentin plens tal com són.

Beneficis/Resultats
Segons diversos estudis realitzats, els nens amb necessitats especials que participen en classes de Ioga, experimenten notables canvis enfront d'aquells que no ho fan:

✓ Tendeixen a comportar-se millor. ✓ Es redueix el comportament agressiu i la hiperactivitat.
✓ Es redueix l'aïllament social ✓ Es relaxa el sistema nerviós

Sabem que l'ansietat alimenta molts comportaments negatius, per la qual cosa aquest programa de Ioga Adaptat els dóna una estratègia per bregar amb ells, els ajuda a estar en calma, centrats i llests per aprendre i viure més tranquils.

Organització Sessions
La dinàmica de les classes parteix d'una base de joc en el qual l'alumne participa i fomenta la seva interacció i la seva motivació. Cada alumne participa des del seu propi comportament en aquesta dinàmica de “autoestimulació”.

Els aspectes que es practicaran durant cada classe seran: a) Exercicis de Respiració, b) Tècniques d'Estirament, c) Postures bàsiques de Ioga Adaptades, d) Relaxació.

Una Sessió Bàsica seria:

1) Exercicis bàsics de respiració nasal.
2) Relaxació durant 5 minuts.
3) Estirament i exercicis de coordinació i equilibri.
4) Postures Bàsiques de Ioga Adaptat.
5) Es fomenta la comunicació verbal entre alumnes.
6) Treball en parelles.
7) Relaxació FinalMUSICOTERÀPIA

Divendres de 16,45 a 17,45 h a l’escola REL  40,00€ mensuals 

Es requereix un mínim de 6 participants per realitzar l'activitat.

Activitat realitzada per l'Escola de Música Pausa.

Objectius

La psicòloga Lacárcel Moreno (1995) afirma que els objectius generals principals de la Musicoteràpia amb les persones amb discapacitat són millorar l’afectivitat en la conducta de la perceptivomotricitat, la personalitat i la comunicació. Com que la música actua sobre el sistema neuromuscular, ajuda a restablir els ritmes biològics, a l’adquisició d’un millor control tònicoemocional per l’adquisició de l’equilibri psicofisiològic

 Beneficis/Resultats

Quan es canta en grup es busca la bellesa, es cultiva la sensibilitat. Cantar en grup produeix plaer, les cançons evoquen records, sentiments, afavoreix l’exteriorització dels propis gustos musicals. Eleva l’autoestima i ens fa sentir útils en la societat. Tocar instruments ajuda a la discriminació de sons i timbres.

Al realitzar una experiència gratificant, es millora l’autoestima, la confiança i la seguretat.

Al tocar un instrument es desenvolupem la coordinació i la motricitat fina.

L’audició afavoreix la percepció, la comprensió, provoca plaer en l’escolta, afavoreix la sensibilitat. L’audició evoca records, afavoreix la imaginació al relacionar-la amb elements no musicals; provoca l’expressió dels sentiments i emocions, modifica l’estat d’ànim

Participar en una activitat de moviment corporal en grup ens desperta la sensibilitat, fa que es creï en el grup una sensació de benestar i confiança, de benestar emocional. Es realitzen exercicis de flexibilitat de lateralitat, de direccionalitat i equilibri.

 Organització Sessions

Crearem un espai en que la persona se senti lliure i experimenti a través de la música. Experimentarem amb els seus elements: cantarem, ballarem, escoltarem i sentirem.

Ho farem d’una manera natural, aprofitant la musicalitat natural de cadascú.

Mitjançant la música es poden produir canvis significatius en les persones que descobreixen una altra forma de llenguatge sense paraules, creatiu, universal que afavoreix el seu autoconeixement.

Treballarem en base els següents elements: Melodia, ritme, audició i moviment corporal