dimarts, d’octubre 21, 2008

FARMACIA GRATUITA

Després d’algunes queixes de famílies amb membres amb discapacitat que tenen una malaltia crònica i necessitat de prendre medicació de manera permanent, relacionades amb la suspensió sense previ avís de la prestació de farmàcia gratuïta i/o bestreta de medicació exclosa, la Federació ha realitzat des del mes de Gener 2008 un seguit de gestions prop de les autoritats del Departament de Salut, el resultat de les quals ha estat:La revisió de tots els casos de famílies que van arribar a la Federació, que s’han comunicat als interessats.La Generalitat convertirà en normativa legal les condicions per accedir a aquesta prestació, que fins ara era discrecional.El criteri “ingressos familiars” es seguirà tenint en compte per poder accedir a la prestació de FARMÀCIA GRATUÏTA d’acord amb els criteris següents :Que la despesa en farmàcia sigui al menys el 5% dels ingressos familiarsQue hi hagi una malaltia crònica amb necessitat de medicació permanentQue la persona que ho sol·liciti tingui un grau de discapacitat d’un 33% com a mínimEl Decret contemplarà la possibilitat de fer “discriminació positiva” amb algun col·lectiu (p.e. rebaixant la despesa en farmàcia al 2% d’ingressos familiars), per tal de facilitar l’accés a aquest servei a col·lectius com les persones amb discapacitat intel·lectual i/o malaltia mental.Es tracta d’un primer pas, al qual n’hauran de seguir altres perquè continuarem treballant per aconseguir millores en l’exercici dels drets. Cal tenir en compte que la “Farmàcia gratuïta” no és una prestació del sistema universal de Salut, sinó una prestació complementària de cada Comunitat Autònoma.
APPS- Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectualBarcelona, 13 d’octubre de 2008