dijous, de gener 15, 2009

ESCOLA INCLUSIVA


En aquest enllaç trobareu algunes consideracions fetes per un pare d'una nena d'educació especial, d'altra escola, i que realitza en aquest informe una sèrie de puntualitzacions i matisacions a l'avantprojecte de llei d'educació de Catalunya.

http://encert.blogspot.com/2008/11/ngel-gmez-quintero-mora-membre-de-lampa.html