dissabte, de març 07, 2009

Reunió amb el Departament d`Ensenyament

El passat dia 3 de març representants de pares de diferents escoles d'educació especial i part de la junta de l'associació ENCERT, ens vam reunir amb un representant del Departament de Ensenyament i li vam transmetre la nostra preocupació pel que fa a la LEC (Llei d'Educació de Catalunya).

Els hem fet arribar aquells documents que des de diferents escoles ens havíeu proporcionat i altres propis que havíem elaborat cadascun de nosaltres.
Pensem que hem transmès la nostra preocupació per l'engegada d'un sistema d'escola inclusiva, sense recursos, sense mitjans i deixant a les famílies sense opcions d'elecció.

Demanem que l'educació especial es contempli com ensenyament en la nova Llei, i que sigui una sortida per a tots aquells casos que no sigui possible la inclusivitat o en aquells casos que les famílies considerin aquesta opció com a millor sistema per a l'educació del seu fill.

Volem que l'educació dels nostres fills sigui a temps complet, no acceptarem que el reforç es doni, durant una part de l'horari lectiu i la resta els nostres fills vagaregin per les escoles fent encàrrecs i omplint el temps perquè no molestin a classe.

Demanem que la RÀTIO/ALUMNE, sigui la mateixa que es dóna actualment en les escoles d'educació especial, que es disposi dels mateixos recursos i que la qualitat i la professionalitat siguin les que actualment gaudim a la EE.

Demanem que se'ns aclareixi el pas des de les escoles als instituts, que se'ns informi quins plans tenen de transició a la vida adulta i que s’adaptin els mòduls de formació professional adaptada a les necessitats reals del mercat laboral, per a una inclusió real, no només de “boquilla” i sense recursos.

Totes aquestes inquietuds les hem fet arribar a diversos grups parlamentaris (CiU, PP, Ciutadans), en diferents reunions en el Parlament i els hem demanat a l'igual que al PSC, que presentin esmenes a aquesta LEC.

Inclusió sí, però qui, quan i com?

President ENCERT.............................. Pere Prat
Vicepresident ENCERT........................ Ferran Felius
AMPA LEXIA ....................................Gabriel del Rio
AMPA REL .......................................Juan Manuel Reche
AMPA LA GAVINA .............................Ángel Gómez

i altres escoles que han estat representades pels seus escrits o documents:

CARRILET
XALOC Sabadell
Escola VENTIJOL Blanes