dijous, d’octubre 08, 2009

Agenda 21

Amb la seva Agenda 21 Local, Barcelona, com altres milers de ciutats del món, disposa d’un punt de referència que cohesiona la gestió de la ciutat segons l’objectiu de la sostenibilitat. Un objectiu que en el seu programa d’acció per al període 2002-2012 es concreta en els punts següents:

Protegir els espais lliures i la biodiversidat i ampliar el verd urbà
Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai públic de qualitat
Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor
Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable
Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels renovables
Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el reciclatge
Augmentar la cohesió social, enfortint els mecanismes d’equitat i participació
Potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament sostenible
Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comunicació ambiental
Reduir l’impacte de la ciutat sobre el planeta i promoure la cooperació internacional

L'escola REL, participa des de fa alguns anys en aquest projecte i molt especialment els alumnes de secundària.
A més han engegat un blog en el qual ens expliquen, les activitats, les experiències diàries de portar a terme aquest projecte de l'agenda 21.
Així que animar-vos papes i mames, i començar a visitar aquest blog tan verd i ecològic en el qual estan treballant els nostres fills.