dissabte, de gener 22, 2011

SUBVENCIONS EXTRAESCOLARS 2010-2011

Subvenció per al foment de la participació en activitats extraescolars als centres educatius sostinguts amb fons públics - modalitat individual

L’objecte d’aquestes subvencions és fomentar la participació de l'alumnat en activitats extraescolars amb finalitats educatives i de cohesió social, als centres educatius sostinguts amb fons públics de la ciutat de Barcelona, que imparteixen ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris pel curs 2010-2011.


Termini de presentació de les sol·licituds:
Del 4 al 28 de gener de 2011, ambdós inclosos.

Qui ho pot demanar?

A l'alumnat dels centres educatius que imparteixin ensenyaments d'educació infantil de segon cicle i/o ensenyaments obligatoris de la ciutat de Barcelona, sufragats amb fons públics, provinent de famílies que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, per tal de fomentar la seva participació en activitats extraescolars amb finalitat educatives i de cohesió social.

Full informatiu, PDF

Formulari de sol·licitud, PDF