divendres, d’abril 26, 2013

Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2012-2013

Benvolguts socis i col·laboradors:
Durant el dia d'ahir, tots els que vàreu demanar beca corresponent a la Convocatòria d'ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2012-2013, vàreu rebre mail de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

En alguns casos la notificació indicava els imports concedits de la beca, però hi ha hagut molts, que aquesta notificació indicava la DENEGACIÓ de la beca sol·licitada per al motiu "Superar els llindars de renda, segons dades de l'AEAT de la vostra Unitat Familiar".

La majoria d'aquestes denegacions no són correctes donat que part d'aquestes beques no es concedeixen en relació als nivells de renda, la part de SUBSIDI (Menjador i transport escolar bàsicament) es donen en tots els casos en que la família tingui la consideració de "Familia numerosa".

Encert s'ha posat en contacte amb el Consorci d'Educació per transmetre aquesta problemàtica generalitzada i ens han comentat que hi ha hagut un problema informàtic que ha provocat que algunes beques no hagin passat per els filtres indicats d'aquesta convocatòria. Ens han demanat que aquesta informació la féssim arribar als pares i que al mateix temps com a entitat poguéssim filtrar les reclamacions per tal de no bloquejar-los amb trucades individuals, ja que el departament ja està intentant solucionar el problema i donar-nos una resposta. La propera setmana tornarem a parlar amb la persona responsable i us tornarem a enviar mail amb les indicacions que ens diguin, sense perjudici que en aquest transcurs de temps, ho hagin pogut solucionar i torneu a rebre un mail rectificat, si és el cas.

Donat que aquesta incidència ha afectat a moltes sol·licituds, hem pogut fer la reclamació general, però aixó ens fa pensar que potser altres incidències no tan majoritàries, poden donar-se i el nostre desconeixement ens pot fer acceptar una beca que potser no és correcte. Per tal d'evitar aquesta situació, us passem el "Real Decreto 1000/2012" publicat al BOE de 5 de juliol de 2012 on podreu consultar tant les quanties de les beques per conceptes com els llindars de renda i la forma de calcular-ho, perquè en el moment que tingueu la notificació correcta de l'import concedit (si us correspón), pogueu comprovar que s'han aplicat correctament els imports indicats en la normativa.

En cas de qualsevol aclariment, no dubteu en trucar-nos, tot i que de moment cal esperar i després ja estudiaríem si és o no necessari presentar reclamacions, en cas de que el tema no quedés solucionat. Així mateix, si necessiteu ajut per a calcular els vostres llindars de renda, també us podeu possar en contacte amb nosaltres.Salutacions.


Associació ENCERT