diumenge, de febrer 11, 2018

Disminuir velocitat

Segons comentem en l'última assemblea, continuem les gestions perquè l'ajuntament prengui alguna mesura perquè els vehicles disminueixin la seva velocitat en passar per la nostra escola per evitar que torni a passar l'accident que trobem en tornar de les vacances de Nadal 2016-2017

Recordant, a principis del 2017, l’AMPA REL va sol·licitar a l’Ajuntament la col·locació de bandes sonores o passos de desnivell al carrer per disminuir la velocitat dels vehicles quant passant davant l’escola. Aquesta sol·licitud no ha sigut atesa. La resposta de l’Ajuntament va ser:     
Le informamos que los criterios actuales del Ayuntamiento de Barcelona son explícitamente restrictivos en autorizar la colocación de bandas rugosas si no se considera estrictamente necesario ya que pueden provocar problemas para la circulación de determinados vehículos así como molestias a los vecinos por el ruido que generan.
Según el criterio anteriormente expuesto no se considera oportuno colocar bandas rugosas en la dirección indicada. De todas formas i para mejorar la señalización se colocará una señal vertical S-13 para indicar a los vehículos que se aproximan a un paso de peatones i tienen que circular con la debida i obligada prudencia.
 
Indignats, perquè la “señal vertical S-13” fa anys que ja està col·locada, hem contactat amb el periòdic perquè publiqui la nostra denúncia:


El següent pas, per insistir amb el tema, va anar que una integrant de la nostra junta
va assistir per plantejar la nostre problemàtica en el Consell de barri de la Font d'en Fargues el 8 de novembre 2017:                  Encara que el vídeo és molt interessant íntegrament, a continuació s'indiquen
                    els minuts concrets relacionats amb el nostre plantejament :

   •  Presentació d'integrants de la taula: 3:04
   • Ampa Rel en el torn obert de paraules 44:20
   • Respostes de la taula  52:44 i 55
   • Ampa Rel en el torn de retorn: 1:22:45
   • Respostes de la taula  1:28:56


El 22 de gener de 2018, des de l'ajuntament ens escriuen per email:
Hola, hem reclamat a Guàrdia Urbana la valoració que vam demanar. Esperem poder donar una resposta ben aviat


A la data d'aquest post, encara no tenim cap valoració. Seguirem insistint