dissabte, d’octubre 13, 2018

Convocatòria Assemblea ordinària Ampa

Us convoquem a l’Assemblea Ordinària de l’AMPA de l’Escola Rel que tindrà lloc el dissabte dia 20 d' octubre de 2018 a les 10:30h a l’escola.

ORDRE DEL DIA:
  • Aprovació de l’Acta anterior
  • Memòria econòmica curs 2017/2018.
  • Renovació i/o manteniment de càrrecs de la Junta (es requereix secretari/secretària per poder continuar com AMPA)
  • Resum de les activitats que ha dut a terme l’AMPA
  • Precs i preguntes

Seguidament, podrem gaudir d’un aperitiu elaborat per la Cooperativa PINISAN

Perquè la reunió sigui més àgil, enviarem amb antelació la documentació del AMPA que es presentarà.


P
er facilitar l'assistència de les famílies que vulguin venir amb els seus fills i filles (alumnes i/o germans) , l'AMPA contractarà un monitor.
 
Important: per respectar el treball de Pinisan, es requereix que els alumnes que no siguin de la cooperativa estiguin amb el monitor


Per a la previsió de l'aperitiu i poder contractar el monitor amb antelació, sol·licitem contesteu,abans del dimecres 17 d'octubre, quantes persones assistireu i quants alumnes que NO siguin de PINISAN o germans 


Comptem amb tots vosaltres per continuar i millorar les activitats que estem realitzant.