dijous, de desembre 03, 2009

Nova targeta acreditativa de la discapacitat

CLICKEU L`IMATGE
Podran demanar la targeta acreditativa totes les persones residents a Catalunya que tinguin reconegut un gran de discapacitat igual o superior al 33%. Actualment, 424.086 persones tenen el certificat de discapacitat a Catalunya.

Cal recordar que la targeta no substitueix el certificat de grau de discapacitat en format paper. El certificat és el document que acredita oficialment que una persona és discapacitada, és a dir, que té un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Per obtenir la targeta, l’usuari ha d’haver obtingut prèviament el certificat.

El disseny de la targeta

La targeta serà un document públic, personal i intransferible i s’haurà de presentar acompanyat del DNI o el NIE. Inclourà les dades personals de la persona discapacitada, el seu DNI o NIE en text i format Braille, així com el percentatge de grau de discapacitat, la necessitat de tercera persona, el barem de mobilitat i la validesa, que podrà ser definitiva o temporal.

En el revers, hi haurà un codi de barres amb una numeració vinculada a la persona propietària de la targeta i una banda magnètica on estarà enregistrada tota aquesta informació.

El disseny de la targeta ha estat consensuat amb les organitzacions representatives del sector agrupades al Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI).

Com demanar la targeta

La nova targeta acreditativa de la discapacitat es podrà demanar a partir del 4 de desembre a les oficines d’atenció al públic del Departament d’Acció Social i Ciutadania. Per fer-ho, caldrà omplir una sol·licitud que es pot trobar a les mateixes oficines o bé descarregar directament de la pàgina web del Departament. Les dades de cada sol·licitud hauran de ser comprovades i actualitzades a la base de dades. Un cop enllestit aquest procés, els beneficiaris rebran la targeta al seu domicili a través d’una carta personalitzada.