dijous, d’octubre 06, 2022

Convocatòria Assemblea Ordinària de l’AMPAUs convoquem a l’Assemblea Ordinària de l’AMPA de l’Escola Rel que tindrà lloc el dissabte dia 22 de octubre de 2022 a les 10:00h online.


ORDRE DEL DIA:
  • Aprovació de l’Acta anterior
  • Memòria econòmica curs 2021/2022
  • Renovació de càrrecs de la Junta:
    • Vicepresident/a (l'anterior va marxar de l'escola)
    • Tresorer/a (l'actual marxa enguany i ha de fer el traspàs)
  • Resum de les activitats que ha dut a terme l’AMPA
  • Precs i preguntes

Més endavant enviarem link per a la reunió i el document de Memòries de l'activitat de l'AMPA 2021-2022


Comptem amb tots vosaltres per continuar i millorar les activitats que estem realitzant