dijous, d’octubre 19, 2023

Convocatòria Assemblea Ordinària de l’AMPAUs convoquem a l’Assemblea Ordinària de l’AMPA de l’Escola Rel que tindrà lloc el dissabte dia 4 de Novembre de 2023 a les 12:00h online.

ORDRE DEL DIA:

Aprovació de l’Acta anterior
Memòria econòmica curs 2022/2023
Renovació de càrrecs de la Junta:
  • Vicepresident/a
  • Secretari o secretària
  • 2 Vocals
Resum de les activitats que ha dut a terme l’AMPA
Precs i preguntes

Més endavant enviarem link per a la reunió i el document de Memòries de l'activitat de l'AMPA 2022-2023


Comptem amb tots vosaltres per continuar i millorar les activitats que estem realitzant