dimecres, de gener 21, 2009

compareixença davant la Comissió d’Educació

La Federació APPS demana un sistema educatiu inclusiu per a les persones amb discapacitat intel·lectual, adequat a les necessitats de cada alumne.

http://recursosyservicios.blogspot.com/

• Parlar de forma més explícita dels alumnes amb necessitats especials

• Concretar les funcions dels centres especialitzats Aquests centres estan contemplats a la Llei però no se’n defineixen les seves funcions bàsiques ni els serveis que fan per al conjunt de la xarxa educativa.

• Utilitzar un vocabulari clar i unívoc La Llei hauria de parlar de necessitats educatives especials –terme més ampli i genèric que el d’específiques que utilitza-, de centres especialitzats i de serveis específics. Cal parlar d’inclusió i no d’integració