diumenge, de gener 25, 2009

Reunió amb les AMPA de les escoles d’Educació especial (representants de les famílies)

Reunió amb les AMPA de les escoles d’Educació especial (representants de les famílies)
14 de gener de 2009

Assistents: Mª Luisa Torres i Yolanda Martí (Ampa Delta L’Espiga), MªJosé Martí (Esc. Sant Gervasi), Manel Marín (Ampa Carrilet), Marcel Carrera (Ampa Aspace), Rosa Dallí (Ampa Fàsia), Mercè Puigdueta (Ampa Xalest), Teresa Bernet (Ampa Barcanova), Ramon Martí (Ampa Xaloc), Joan Lluís Monteys i Margarida Carulla (Assoc. Bit), Angel Gómez-Quintero (Ampa Gavina), Adoración Guerrero (Ampa Roure), Elena Serra i Jesús Candel (Ampa Mare de Deu del Carme), Isabel Canet i Marta Pascual (Auxília), Ferran Feliu (Ampa Taiga), Elisabeth Garcia i Montse Pallarés (Ampa L’Estel –Vic), Cristina Untoria (Fundació EIR-El Niu), Pedro Sánchez (Ampa Nadís), Carmen Navas i Lucía Arcas (Ampa Mare de Déu de Montserrat), Ana Mª Campos i Ana Mª Blazquez (Ampa Centre Pilot St. Just Desvern), Josepa Molins i Antoni Sánchez (Ampa Centre Pedralbes), Concepción Carrillo i Yolanda Alcaide (Esc. Nen Déu), Joan Ramon Vidal (Ampa Crespinell), Juan Manuel Reche i Noemí Temprano (Ampa Rel), Pere Prat i Gabriel del Río (Ampa Lèxia), Mª Teresa Aguilà (Ampa Paideia).

S’excusen: Ampa Alba de Tàrrega i Ampa Nexe Fundació.

En Xavier Masllorens saluda els assistents i presenta les línies bàsiques del “Pla d’inclusió educativa” del Departament d’Educació i el treball que ha fet la Federació APPS des de fa dos anys, com a interlocutora de l’Administració, per conduir aquest Pla comptant amb les EEE concertades.
També explica la postura d’APPS i les passes pròximes a realitzar (s’adjunta powerpoint amb explicació feta).

Lali Ullastres, vocal de l’àrea de Famílies d’APPS, completa l’explicació amb el que està treballant l’àrea, i la seva representació en el Consell escolar de Catalunya.

Després d’un debat sobre el paper que han de jugar les famílies en aquest moment, la manca de representació que sovint ha tingut APPS fins ara en aquest tema pel que fa a les famílies, i també sobre la necessitat de revitalitzar una Federació de pares/mares d’alumnes, s’arriba a les següents

CONCLUSIONS DE LA REUNIÓ:

Assegurar que, en la propera compareixença parlamentària on APPS farà aportacions a la Llei d’Educació, es tindran en compte aquests temes:
- els representants de les AMPA assistents estem d’acord amb una política inclusiva, però assegurant els recursos suficients perquè tingui els estàndards de qualitat que requereix l’educació dels nostres fills. S’han de cobrir les necessitats reals dels alumnes, sigui amb el sistema d’escolarització que calgui. Que hi hagi alguns indicadors clars i fiables per avaluar la qualitat de l’ensenyament dels alumnes amb discapacitat intel·lectual.
- Les famílies volen assegurar el dret a l’elecció de centre, en la mesura de les possibilitats que hi hagi. Per això cal assegurar la gratuïtat real de l’ensenyament, sense greuges comparatius econòmics per a les nostres famílies.


El Departament d’Educació ha de trobar instàncies adequades de diàleg amb les famílies.

La federació APPS buscarà la manera de millorar a partir d’ara la comunicació entre la Federació, la patronal i els pares de família. En els propers mesos es prendran mesures per articular una participació més activa dels pares d’alumnes en els assumptes que els pertoquen.

La federació APPS demanarà al Departament d’Educació que informi els pares representants de les AMPA d’Educació Especial sobre el Pla d’inclusió escolar, directament i sense dilacions.

Els representants de les AMPA informaran del contingut i conclusions de la reunió d’avui als seus associats, quan en tinguin ocasió.

Barcelona, 15 de gener de 2009