dissabte, de desembre 15, 2012

Llei de la dependència

Benvolguts/des,

 Us informem que des de Dincat s’ha creat una comissió de tècnics que es dedicarà a recollir les demandes i/o incidències entorn a la Llei d’Atenció a Famílies i Professionals entorn la llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència (Llei de la dependència).

Amb aquesta nova comissió, es vol donar resposta a les posibles irregularitats que l’expedient del vostre familiar pugui presentar. És per aquest motiu que, si teniu cap reclamació a fer entorn a aquest tema, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres via e-mail a lleidedependencia@dincat.cat omplint el document adjunt així com tota aquella documentació que pugui ser necesaria (resolucions, valoracións, etc.)

Us preguem que, si s’escau, tingueu present la data límit alhora de fer qualsevol al·legació o tràmit per tal que es puguin realitzar les accions oportunes dins del termini establert. Així mateix, us informem dels diversos punts d’interès que, mitjançant les famílies, hem detectat al llarg d’aquets mesos.
 1.- Ajornament de les quanties reconegudes en concepte d’efectes retroactius de la prestació econòmica per cures en l’entorn familiar. Cal destacar que, en relació a aquest punt, el passat 22 de novembre es va lliurar a l’ICASS els expedients que es trobaven en aquesta situació i que, mitjançant les entitats Federades, les famílies ens havien fet arribar, és per aquest motiu que us demanem ho pogueu informar.
2.- Resolució de la quantia a percebre, però a on no s’ha iniciat el procediment de pagaments
3.- Retallades del 15% en la prestació
4.- Revisió d’ofici del graus i nivells
5.- Reclamació de la devolució dels pagaments indegudament percebuts.
6.- Incompatibilitat del cuidadors no professional i Centre Ocupacional
7.- Períodes retroactius no reconeguts.

Així mateix, des de Dincat es segueix mantenint contactes amb el Departament per tal de poder donar sortida a aquestes situacions que vulneren greument les necessitats de les famílies. Restem a la vostra dispocisió per qualsevol aclariment. Cordialment, Carme López Vigo


Coordinadora àrea de gestió de recursos i serveis a les entitats
Grup Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya) Membre FEAPS
Telèfon 93 490 16 88
clopez@dincat.cat