dimarts, de gener 15, 2013

CANVIS VALORACION​S DISCAPACIT​AT 2013

Benvolguts i benvolgudes,
Tal com sabeu els centres d’ atenció a la discapacitat (CAD) tenen assignades unes zones concretes d’influència. Les persones que sol.liciten la valoració de la discapacitat tenen assignat un CAD, depenent del seu domicili.
Amb la voluntat de millorar la gestió, hem fet uns canvis de zones que es posaran en funcionament a partir de dilluns 14  de gener de 2013 .
Aquests canvis es concreten de la següent manera:
Zona CAD Badal: Zona d’influència: Hospitalet de Llobregat, Baix Llobregat, Garraf i Alt Penedès.

 Zona CAD Terrassa: Zona d’influència: Vallès Occidental i la Catalunya Central (Bages, Berguedà, Anoia i Osona).

Les valoracions de Bages i Berguedà es faran des de Manresa, com s’ha anat fent fins ara.

CAD Grassot (infantil): Zona d’influència: Barcelona i comarques excepte les corresponents al CAD Terrassa. 

CAD Paral·lel Zona d’influència: Barcelona ciutat.

Aquesta informació la trobareu actualitzada al web del Departament de Benestar Social i Família. Cordialment