dimarts, de gener 15, 2013

Consells Escolars

ESCOLA REL , S.C.C.L


Montserrat de Casanovas, 44

08032- BARCELONA


Barcelona a 15 de gener del 2013


Benvolguts pares:

Com sabeu es va obrir convocatòria d’eleccions per a la renovació parcial dels representants als Consells Escolars dels centres concertats de Catalunya.

Calia renovar la meitat dels membres representats dels diferents estaments que conformen el Consell, entre ells el dels pares d’alumnes.

El sector de pares teniu 4 representants, un d’ells designat per l’AMPA.

Es va demanar als pares que volguessin optar com a candidats que es presentessin en el plaç que marca la llei. Us informem que s’ha presentat una candidata: la mare del Roger López, la Sra. Roser Serrano Romero i s’ha ofert a seguir com a representat la mare del Lluc la Sra. Fàtima Gassol Dubrull .

No havent-hi més candidats que les places a cobrir, la mesa electoral del sector de pares entén que no és necessari organitzar la votació. La representació definitiva del sector de pares en el nou Consell Escolar seria la següent:MONTSE MARTÍ JUMILLA

JOSEP MARIA VALLS HAUSMAN

FÀTIMA GASSOL DUBRULL

ROSER SERRANO ROMERO

Margarida Ballesteros Pérez Presidenta del Consell Escolar